.htaccess. Редирект с «без .html» на «с .html»

Блог - PROMO64

Редирект с «без .html» на «с .html»

#редирект с "без .html" на "с .html"
RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*/[^/.]+)($|\?)
RewriteRule .* %1.html [R=301,L]
RewriteRule ^(.*)/$ /$1.html [R=301,L]